Ubezpieczenia samochodu

1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce,

* pojazdów samochodowych,
* motocykli,
* motorowerów,
* ciągników rolniczych i przyczep,
* a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii , Chorwacji i Serbii.


2. PZU Auto Pomoc

Możesz skorzystać z pomocy w razie awarii pojazdu niezależnie od miejsca zdarzenia. Naprawa pojazdu na miejscu, bądź jego holowanie realizowane są także pod domem i to bez konieczności opłacania dodatkowej składki.

Ubezpieczenie obejmuje pomoc nie tylko na terenie Polski, ale- jeśli tego potrzebujesz - także za granicą.

PZU Auto Pomoc dostępne jest w dwóch wariantach:

 * wariant Komfort jest bezpłatny do każdej polisy OC lub AC w PZU,
 * wariant Super można dokupić, nawet w przypadku braku innych ubezpieczeń w PZU.

3. Autocasco (AC)

Z ubezpieczenia mogą skorzystać klienci indywidualni oraz mali lub średni przedsiębiorcy, którzy posiadają mniej niż 20 pojazdów.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

All risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk - ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium pozostałych państw Europy, a także Algierii,  Maroka, Izraela oraz Tunezji.

4. Minicasco

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody osobowe (lub ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ładowności do 750 kg) wraz z wyposażeniem, zarejestrowane w Polsce o wartości nie niższej niż 3 000 zł.

5. PZU Auto Szyba

PZU Auto Szybazapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w Twoim pojeździe w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia.