Ubezpieczenia w podrózy

Wojażer – PZU Pomoc w Podróży

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży obejmuje:
 * ubezpieczenie kosztów leczenia,
 * ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres od jednego dnia do jednego roku.